székhelyszolgáltatás csomag kategória bejegyzései

A cég székhelye, a cég bejegyzett irodája

székhelyszolgáltatás feltétel

székhelyszolgáltatás feltétel

Az alapító okiratban szereplő bejegyzett iroda a cég levelezési címe. Az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye, egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is. Ez azoknál a cégeknél, amely termelőtevékenységet végez, egyértelmű, viszont olyan esetekben, ahol nincs ilyen, ott a célszerű egy székhelyszolgáltatás igénybevétele, melyről bővebb tájékoztatást talál a topcegalapitas.eu oldalon!