belső ellenőrzés kategória bejegyzései

Ki lehet belső ellenőr?

belső ellenőrzés

belső ellenőrzés

A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezheti. E tevékenység folytatását a miniszter annak engedélyezi, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal. A nyilvántartásba felvételét kérő természetes személy, ha a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel, a miniszter nevében a minisztérium erre kijelölt szervezeti egysége nyilvántartásba veszi, és erről az igénylőt értesíti. A fenti jogszabályoknak megfelelő belső ellenőr szakembert megtalálja a belsokontrollrendszer.hu weboldalon!