human anatomy atlas címkével jelölt bejegyzések

Human anatomy meghatározás a wikipédia szerint!

human anatomy app

human anatomy app

Az anthropotomia az ember anatómiája. Anatómiának általában az olyan tudományt nevezzük, mely a szerves lények szerkezetét és széttaglalás segítségével kutatja. Van állat- és növényanatómia (zootómia és fitotómia); az előbbihez csatlakozik a humán-anatómia vagy anthropotomia. Az ember-anatómia, vagy human anatomy, minden gyakorlati alkalmazástól függetlenül önálló, nagy fontosságú ága a leíró természettudománynak. Az ember a legmagasabb rendű szerves lény s egyúttal a legpontosabban átvizsgált magasabb szervezet. De az anatómia a gyógyító tudományhoz való szorosabb viszonya miatt egyúttal alapvető tárgya az orvosi tanulmányoknak, mert az orvostudomány minden ágához feltétlenül szükséges az emberi test szerkezetének alapos ismerete. Az anatómia csak az ép szervezet leírásával foglalkozik (anatomia normalis); a szervezetnek a betegségek okozta elváltozásait a kórbonctan (anatomia pathologica) ismerteti. Az anatómia tulajdonképpeni feladata az élő emberi szervezet felépítésének a kutatása és ismertetése volna, melyben segítséget ad az rfanatomy.net oldalról letölthető human anatomy alkalmazás.